S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Anketa

Jaké výhody máte nejraději?

Sleva na další nákup 25% 42% 2 + 1 zdarma 37% Doprava zdarma 13% Okamžitou slevu 8%

Právo na odstúpenie od zmluvy
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvyMáte právo odstúpiť od tejto kúpnejzmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnejzmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnejzmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu ul.Čingov 837/70, 951 31 Močenok, info@germann.sk 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnejzmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č.
1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnejzmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnejzmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnejzmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.Lehota na odstúpenie od kúpnejzmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnejzmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnejzmluvy.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvyV prípade odstúpenia od kúpnejzmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnejzmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnejzmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvekďalších poplatkov.Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo popredložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípadenajneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, aktovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnotytovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, nežaký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vypracované cez www.overenyshop.sk

N2RmZ